Obwieszczenie z dn. 27.07.2010

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów