Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2010

W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 protokołowanych zebrań Zarządu i Rady Dzielnicy Zamysłów. Podjęto 26 uchwał, które dotyczyły działalności gospodarczo – kulturalnej Rady Dzielnicy.