Obwieszczenie z dn. 22.04.2011

OBWIESZCZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)