Turniej Dzielnic 2011

Jak co roku, w ramach Dni Rybnika, był organizowany Turniej Dzielnic, podczas którego mieszkańcy prezentowali zalety i uroki swoich dzielnic. Tym razem przedstawiciele 27 rybnickich dzielnic zjednoczyli siły i do turnieju przystąpili w czterech drużynach-„Fedrujemy-lud pracujący ziemi rybnickiej”, „Powstańcy Śląscy” „Gizdy, szczygi i utopce”, „O ziemio zielona”. Nasza dzielnice wystąpiła w grupie czwartej –„O ziemio zielona” reprezentowali dzielnice Zamysłow w barwnych przebraniach jej najmłodsi mieszkańcy oraz Radni Dzielnicy Zamysłów Ewa Cichecka, Urszula Pluta ,Franciszek Kurpanik, Michał Pawlaszczyk. Michał Wojaczek, Michał Zydek.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą historyczną, umiejętnościami wokalnym w śląskim karaoke, znajomością gwary śląskiej, oraz znajomością miasta Rybnika. W całym turnieju dzielnic zwyciężyły ex aeguo drużyny „ Powstańców Ślaskich” i „ Gizdy, strzygi i utopce” przed miłośnikami „ Zielonej ziemi” i „ Fedrującymi” Laureata nagrody wręczył prezydent Miasta Rybnika.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108484299627824253141/albumid/6136211607949816689?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]