Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z planowaną na terenie Rybnika akcją bezpłatnego odbierania odpadów wielkogabarytowych, informuję o zasadach jej przeprowadzenia:

1. Akcją odbioru objęte będą odpady wielkogabarytowe o dużych wymiarach i masie, takie jak meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe, tapczany, fotele, krzesła, stoły, materace, dywany, wykładziny dywanowe i PCV.

Odbiór nie dotyczy odpadów z remontów, odpadów niebezpiecznych,np. akumulatorów oraz sprzętu AGD i RTV (odpady AGD i RTV mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać do punktów zbiórki znajdujących się w Rybniku przy ul. Przemysłowej 35 — baza EKO Sp.J. lub ul. Jankowickiej 41B – baza Rybnickich Służb Komunalnych).

2. Rady Dzielnic poinformują mieszkańców o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i zasadach jej przeprowadzenia (przy informowaniu mieszkańców proszę skorzystać z pomocy parafii).

3. Do dnia 8 września 2011 roku mieszkańcy, którzy zamierzają pozbyć się tych odpadów zgłoszą to do właściwej Rady Dzielnicy, podając swoje dane osobowe wraz z adresem nieruchomości, z której mają być odebrane odpady, nr telefonu kontaktowego, wykazem odpadów do odbioru oraz podaniem nazwy firmy, z którą mieszkaniec ma zawartą umowę  na  odbiór  odpadów komunalnych.   (Uwaga:   akcja   bezpłatnego   odbioru odpadów wielkogabarytowych dotyczy tylko mieszkańców posiadających zawarte umowy z firmą wywozową). Zebrane dane Rady Dzielnic przekażą na wykazie wg wzoru dołączonego do niniejszego pisma w terminie do 12 września 2011 roku do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika.

4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącach wrzesień-październik 2011 roku. Dokładne terminy odbioru odpadów z terenu poszczególnych dzielnic zostaną przekazane Radom Dzielnic, które z kolei o terminach tych poinformują mieszkańców.

Zastępca Prezydenta
Michał Śmigielski

Zgłoszenia przyjmuje p. Bernard Kufieta (tel. 32 4249278)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

R E K L A M A
stat4u