Obwieszczenie z dn. 12.12.2011

OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)