Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2011

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 protokołowanych zebrań Zarządu i Rady Dzielnicy Zamysłów. Podjęto 26 uchwał, które dotyczyły działalności gospodarczo – kulturalnej Rady Dzielnicy.