Obwieszczenie z dn. 19.04.2012

OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegodla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 (teren przy targowisku miejskim) Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)