Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – informacje

 

W związku z planowaną na terenie Rybnika akcją bezpłatnego odbierania odpadów wielkogabarytowych, informujemy o zasadach jej przeprowadzenia.

1. Akcją odbioru objęte będą odpady wielkogabarytowe o dużych wymiarach i masie, takie jak meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe, tapczany, fotele, krzesła, stoły, materace, dywany, wykładziny dywanowe i PCV. Odbiór nie dotyczy odpadów z remontów, odpadów niebezpiecznych, np. akumulatorów oraz sprzętu AGD i RTV (odpady AGD i RTV mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać do punktów zbiórki znajdujących się w Rybniku przy ul. Przemysłowej 35 – baza EKO Sp.J. lub ul. Jankowickiej 41B – baza Rybnickich Służb Komunalnych) .

2. Rady Dzielnic poinformują mieszkańców o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i zasadach jego przeprowadzenia (przy informowaniu mieszkańców proszę skorzystać z pomocy parafii).

3. Do dnia 18 września 2012 roku mieszkańcy, którzy zamierzają pozbyć się tych odpadów zgłoszą to do właściwej Rady Dzielnicy, podając swoje dane osobowe wraz z adresem nieruchomości, z której mają być odebrane odpady, nr telefonu kontaktowego, wykazem odpadów do odbioru oraz podaniem nazwy firmy wywozowej, z którą mieszkaniec ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. (Uwaga: akcja bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych dotyczy tylko mieszkańców posiadających umowy z f:rmą wywozowa) .. Zebrane dane Rady Dzielnic przekażą na wykazie wg wzoru dołączonego do niniejszego pisma w terminie do 20 września 2012 roku do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika.

4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącach wrzesień-październik 2012 roku. Dokładne terminy odbioru odpadów z terenu poszczególnych dzielnic zostaną przekazane Radom Dzielnic lub firmy wywozowe o terminach odbioru poinformują zainteresowanych mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmuje Wojciech Zydek od dn. 06.09.2012 pod nr tel. 788-186-068
lub Hurtownia na ul Wodzisławskiej pod nr tel. 32 42 48 003

Załącznik:
Orginalna wiadomość (PDF)