Oznakowanie budynków

Informacja dotyczy oznakowania w widocznym miejscu numeracji budnynów.

Prosimy o umieszczenie, utrzymywanie w należytym porządku oraz o ewentualne oświetlenie tabliczek z numerami porządkowymi budynków.

Na podstawie:
Art. 64 §1 KW
 Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkownym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 64 §2 KW Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

R E K L A M A
stat4u