Spotkanie sprawozdawcze za rok 2012

Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się cykl spotkań sprawozdawczych w dzielnicach, na których Rady Dzielnic przedstawią mieszkańcom sprawozdanie ze swej całorocznej działalności.
Termin spotkania w Dzielnicy Zamysłów został ustalony na dzień 6 marca (środa) na godz. 16:00

W związku z tym, iż spotkania te od wielu lat są ważnym dyskusyjnym forum nie tylko o problemach dzielnicy, ale także i całego Miasta swoją obecność zadeklarował Prezydent Miasta p. Adam Fudali lub wyznaczony przez Pana Prezydenta inny przedstawiciel urzędu Miasta.

Cały dokument można pobrać w formacie .pdf poniżej.

Pobierz załącznik