Obwieszczenie z dn. 08.08.2013

OBWIESZCZENIE

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śrudmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości

Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)