Budżet obywatelski – informacje

Zakończył się proces oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Rybnika na 2014 r. W dniu 30 września o godz. 18-tej  w Szkole podstawowej nr 6 odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu „Siłownia na wolnym powietrzu”. Głosowało 37 osób , 35 głosów było za przyjęciem projektów , 2 osoby przeciw.

Nasza dzielnica zgłosiła 4 wnioski:

1.Parking przy Szkole podstawowej nr 6 – wnioskodawcą był B. Kufieta
2.Utwardzenie placu przy Szkole podstawowej nr 6 – wnioskodawca – St. Zydek
3.Rajzapunkt – wnioskodawca Marcin Bartosz
4.Siłownia na wolnym powietrzu – wnioskodawca F. Kurpanik.

Pierwsze trzy projekty zostały ocenione negatywnie i odrzucone z przyczyn formalnych, komisja zaakceptowała projekt nr 4 „Siłołownia na wolnym powietrzu”, który na Radzie dzielnicy zaproponował F. Kurpanik.

W 2014 roku część budżetu miasta Rybnika będzie realizowana w formie budżetu obywatelskiego. Oznacza to, iż mieszkańcy dzielnicy będą mieli realny wpływ na sposób wydawania środków z tego budżetu w ich dzielnicy.

W 2014 roku na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona została kwota 2 mln złotych. Dzielnice podzielone zostały na 5 grup (w zależności od liczby mieszkańców). Dla dzielnic znajdujących się w poszczególnych grupach przeznaczone zostały następujące środki finansowe:

  • Grupa 1: Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole – po 40 000 zł,
  • Grupa 2: Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice po 70 000 zł,
  • Grupa 3: Boguszowice St,Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście po  90 000 zł,
  • Grupa 4: Boguszowice-Osiedle, Niedobczyce – po 140 000 zł,
  • Grupa 5: Maroko-Nowiny – 210 000 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące następujących dziedzin:

  • drogi,
  • przestrzeń publiczna,
  • ochrona środowiska,
  • kultura i sport,
  • pomoc społeczna.

Załączniki:
odmowa ws. „Utwardzenie placu przy Szkole podstawowej nr 6”
odmowa ws. „Parking przy Szkole podstawowej nr 6”