Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zabrane zostaną tylko odpady vvystawione przed posesję (w miarę możliwości przy głównej drodze) lub gdy jest to niemożliwe bezpośrednio przy otwartej bramie. Pracownicy odbierajacy odpady nie będą wchodzić na posesje. Odpady należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Dla dzielnicy Zamysłów odpady zostaną wywiezione 23 października br.

Szczegółowy harmonogram