Obwieszczenie z dn. 06.12.2013 / MPZP18

OBWIESZCZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
– obszar oznaczony symbolem MPZP18

Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)