Pismo z dn. 19.12.2014

PISMO Z DNIA 19.12.2014

O wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika dla określonych terenów. Szczegóły w załączniku poniżej.

Pismo do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)