„Rady Dzielnic już wybrane” – Gazeta Rybnicka

W czasie, gdy przeciągała się gruntowna modernizacja ul. Wodzisławskiej zebrania mieszkańców Zamysłowa przebiegały zazwyczaj w dość gorącej atmosferze. Zupełnie inaczej było tu 7 kwietnia, gdy ponad 130 mieszkańców zjawiło się w tutejszej Szkole Podstawowej nr 6, by wybrać nową radę dzielnicy.
Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił kończący już swą 20-letnią samorządową działalność Ireneusz Jajko, który pełnił funkcję przewodniczącego zarządu dzielnicy. Już na początku zaznaczył, że tylko część wybranej przed czterema laty rady dzielnicy była naprawdę zaangażowana w pracę społeczną na rzecz dzielnicy. Jak wyliczył frekwencja na dziesięciu posiedzeniach rady wyniosła ledwie 51 proc. Członkom zarządu dzielnicy podziękował za wyremontowanie wspólnym wysiłkiem kapliczki św. Floriana przy ul. Wodzisławskiej. Dziękował też sponsorom wspierającym poczynania rady dzielnicy. Jedna z mieszkanek odnosząc się do zawartej w sprawozdaniu informacji o pogłębieniu i wyczyszczeniu koryta Nacyny zauważyła, że poza strażakami żadnych pracowników ze specjalistycznym sprzętem w pobliżu rzeki nie widziała. — Koryto jest w kiepskim stanie. Trzy dni deszczu i Nacyna wyleje — przekonywała.
Znany ze swej działalności w Ruchu Autonomii Śląska Paweł Helis, zwrócił uwagę, że dzielnica Zamysłów nie posiada własnego zaplecza, więc pierwsza uchwała nowej rady dzielnicy powinna traktować o budowie dzielnicowego ośrodka kultury. Prezydent Piotr Kuczera zaznaczył w odpowiedzi, że skłania się raczej za poszukaniem odpowiedniego lokum. Jak zwykle na Zamysłowie poruszono też temat wąskiego przejazdu pod kolejowym wiaduktem na ul. Wodzisławskiej przy rondzie (decyzja związana przede wszystkim ze stroną finansową modernizacji wiaduktu należy do PKP). Z kolei Krzysztof Kazek zwrócił uwagę na mocno niekonsekwentne oznakowanie kilku ulic m.in. Witosa, gdzie ustawiony przy wjeździe znak informujący o „strefie zamieszkania” kłóci się ze znakami umieszczonymi m.in. na skrzy- żowaniach z drogami równorzędnymi. W czasie zebrania padł też postulat, by wzdłuż ul. Wodzisławskiej pojawiły się ławki i kosze na śmieci.
O miejsce w 15-osobowej radzie dzielnicy ubiegało się 17 kandydatów, w tym pięć kobiet. Przed czterema laty wybór był znacznie większy, bo kandydatów było 32. W głosowaniu wzięło udział 135 mieszkańców, ale jeden z nich oddał głos nieważny. Cztery lata wcześniej w wyborach wzięło tu udział 158 osób.
RADA DZIELNICY: Danuta Hanak (przewodnicząca RD), Michał Wojaczek (przewodniczący ZD), Marcin Bierza, Ewa Cichecka, Franciszek Kurpanik, Konrad Morawiec, Michał Zydek, Stefan Zydek — Marcin Bartosz, Przemysław Dorczak, Marek Groborz, Izabela Pustołka, Krystian Salamon, Mariola Sobczuk, Magdalena Szymura. (WaT)


„Rady Dzielnic już wybrane” – Gazeta Rybnicka 4/2015 s.13

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

R E K L A M A
stat4u