W odpowiedzi na Wasze prośby przygotowaliśmy …

W odpowiedzi na Wasze prośby przygotowaliśmy kolejne zestawienie uwag do Urzędu Miasta.
1. Poprosiliśmy o podcięcie drzew na ul. Jankowickiej
2. Korektę krawęźnika przy ul. Jankowickiej 82
3. Oczyszczenie terenu w okolicach wiaduktu kolejowego przy ul. Obwiedniej
4. Podcięcie lub wycięcie starego dębu rosnącego na ul. Nacyńskiej (nr 13)
5. Stworzenie przejścia dla pieszych łączącego chodnik na ul. Niedobczyckiej z ul. Pod lasem.
Dodać należy. żę chodnik na ul. Jankowickiej zostanie ujęty w projecie budżetu na 2016 rok
Oczywiście prosimy o kolejne uwagi, które systematycznie będziemy przekazywać dalej i wspólnie próbować realizować