Zaproszenie na spotkanie ws. ul. Jarzynowej

W związku z wszczętym z urzędu postępowaniem podziałowym mającym na celu wydzielenie z nieruchomości osób fizycznych gruntów pod drogę publiczną tj., ul.Jarzynową, Prezydent Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie, na którym planuje się omówić regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Jarzynowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu zainicjowanym przez mieszkańców zostaną przedstawione wstępne projekty podziałów nieruchomości i zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz tryb ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą część gruntu pod pas drogi na rzecz Gminy.

Spotkanie to odbędzie się dnia 29 października 2015 r., o godzinie 16:30 w sali 108 budynku Urzędu Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Chrobrego 2.

Załącznik 1 – Oryginał pisma (pdf)