Miesiąc: Listopad 2015

Wczoraj odbyła się zabawa andrzejkowa …

Wczoraj odbyła się zabawa andrzejkowa organizowane przez „Primę” wspólnie z RD Zamysłów. Uczestnikom dziękujemy za ogromne zainteresowanie, niestety w chwili obecnej Zamysłów nie posiada większego miejsca na imprezy dla mieszkańców.
Lada dzień jednak podamy szczegóły zabawy karnawałowej , która odbędzie się w Domu Kultury Niedobczyce już 16 stycznia.
Szczczególne podziękowania dla Przemka Dorczaka , który kolejny raz wystąpij w roli DJ.
Kto ma zdjęcia z zabawy? wrzucać prosimy pod postem ;)

Kontynuuj czytanie

Około miesiąca temu zwróciliśmy się z Waszymi …

Około miesiąca temu zwróciliśmy się z Waszymi uwagai do UM Rybnik. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Wasze pytania ;)

1.Problem z krawężnikiem na ulicy Jankowickiej przy posesji nr 82 lada dzień powinien zostać rozwiązany
2.Drzewa przy ul. Jankowickiej – miasto ubiega się o zgodę na wycięcie 6 szt drzew, więc sprawa w toku – mamy nadzieję, że drzewa zostaną szybo usunięte.
3. Dąb rosnący przy domu nr 13 na ul. Nacyńskiej – właściciel winien zgłosić się do Wydziału Ekologii UM Rybnik w celu uzyskania zgody na jego usunięcie, gdyż drzewo rośnie na prywatnej posesji.
4. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Niedobczyckiej i Pod lasem – będzie, aktualnie przygotowywany jest projekt i przejście zostanie wykonane przez RSK Rybnik ;)
5. Wykoszone zostały także okolicy wiaduktu kolejowego przy ul. Obwiedniej
Zakończył się także remont ulicy WItosa, oczywiście przedstawiciele RD Zamysłów uczestniczyli w odbiorze, zwróciliśmy uwagę na parę szczegółów, które na wiosnę zostaną skorygowane przez wykonawcę.

Ponieważ przygotowujemy kolejne uwagi do UM Rybnik, prosimy o zgłaszanie problemów Was nurtujących pod tym postem ;)

Kontynuuj czytanie

Ważniejszym wydarzeniem dla mieszkańców …

Ważniejszym wydarzeniem dla mieszkańców Zamysłowa w latach przedwojennych (z początkiem lat 30-tych) było założenie w tej gminie Spółdzielni Elektryfikacyjnej, która postawiła sobie za główny cel całkowite zelektryfikowanie wsi. Cel ten osiągnięto już pod koniec 1936 rok, dzięki dobrej organizacji zarządu spółdzielni. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był rodowity mieszkaniec Zamysłowa Stanisław Dyrbuś, który w tej spółdzielni pełnił jednocześnie funkcję sekretarza, księgowego i inkasenta. Ponadto był jedynym wykonawcą wszystkich instalacji elektrycznych wewnętrznych i sieci zewnętrznej, przy której społecznie pracowali (przy stawianiu słupów) również liczni emeryci zamysłowscy.
Stanisław Dyrbuś był również wybitnym radioamatorem samoukiem. Swój pierwszy radioodbiornik lampowy skonstruował już w 1933 roku, zaś 24 lata później tj. w roku 1957, zmontował samodzielnie swój pierwszy odbiornik telewizyjny. Telewizor ten zachował się po dzień dzisiejszy i stanowi pamiątkę rodzinną

Kontynuuj czytanie