Kiedy po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku …

Kiedy po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku Zamysłów stał się samorządną gminą jej pierwszym naczelnikiem został pan Vorreiter. Jego następcami w późniejszych latach tzn. do 1939 roku byli kolejno: Ryszka, Żaczek, Kempner i Malina. Urząd Gminy każdorazowo znajdował się w domu prywatnym jednego z nich. Gmina Zamysłów w swojej urzędowej pieczęci posiadała herb Zamysłowa, który przedstawiał trzy domy ściśle ze sobą związane. Domy te symbolizować miały połączenie i zjednoczenie Zamysłowa Królewskiego z pod- dzielnicami Wrzosy i Nacyna.
Co do małej poddzielnicy Stawiska należy zaznaczyć, że zakątek ten był zawsze częścią składową Zamysłowa Królewskiego. Nazwa Stawiska wywodzi się, jak opowiadają starsi ludzie z tamtego rejonu, od kilku stawów, które ponoć dawno temu znajdowały się na pobliskich łąkach po północno-zachodniej stronie tego zakątka. Po tym fakcie gmina przyjęła jednolitą nazwę Zamysłów.
W czasie okupacji zamysłowskim Burgermiestrem (naczelnikiem) był długoletni mieszkaniec Zamysłowa p. Henning.
Po wojnie, w początkowych miesiącach 1945 roku funkcję naczelnika pełnił jeszcze p. Malina, a później naczelnikiem został p. Wróbel. Zarówno w czasie wojny jak i po Urząd Gminy był zlokalizowany w budynku mieszkalnym p. Zająca, przy ul. Wodzisławskiej.
W 1948 roku władze miasta Rybnika przyłączyły gminę Zamysłów w drodze administracyjnej w obręb swojego miasta. Od tej pory Zamysłów stał się dzielnicą Rybnika. Decyzji tej zamysłowianie nigdy nie uznali za sprawiedliwą
Informacje z kroniki Alfreda Dyrbusia