Ważniejszym wydarzeniem dla mieszkańców …

Ważniejszym wydarzeniem dla mieszkańców Zamysłowa w latach przedwojennych (z początkiem lat 30-tych) było założenie w tej gminie Spółdzielni Elektryfikacyjnej, która postawiła sobie za główny cel całkowite zelektryfikowanie wsi. Cel ten osiągnięto już pod koniec 1936 rok, dzięki dobrej organizacji zarządu spółdzielni. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był rodowity mieszkaniec Zamysłowa Stanisław Dyrbuś, który w tej spółdzielni pełnił jednocześnie funkcję sekretarza, księgowego i inkasenta. Ponadto był jedynym wykonawcą wszystkich instalacji elektrycznych wewnętrznych i sieci zewnętrznej, przy której społecznie pracowali (przy stawianiu słupów) również liczni emeryci zamysłowscy.
Stanisław Dyrbuś był również wybitnym radioamatorem samoukiem. Swój pierwszy radioodbiornik lampowy skonstruował już w 1933 roku, zaś 24 lata później tj. w roku 1957, zmontował samodzielnie swój pierwszy odbiornik telewizyjny. Telewizor ten zachował się po dzień dzisiejszy i stanowi pamiątkę rodzinną