Wycięczkę do kina zakończyliśmy wspólnym …

Wycięczkę do kina zakończyliśmy wspólnym zdjęciem dzieciaków i wychowawców ! ;-)
Dziękujemy Panu Prezydentowi Świerkoszowi za obecność ;)