Dziś kolejna część lekcji historii

Dziś kolejna część lekcji historii.
Jak napisano w przedmowie ” Biuletyn ten ma służyć do pogłębienia oraz zbliżenia się społeczeństwa do szkoły jak również ścisłej współpracy szkoły ze społeczeństwem. Na kolejnej stronie odnajdziemy zdjęcie Bolesława Bieruta.
To trzeba zobaczyć !