Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Grabownia

Informacja o wyłożeniu planu dostępna do pobrania.

20160102185149000