Informacja na temat wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika , w tym ulicy Pod Lasem