Bardzo ważna informacja dla mieszkańców …

Bardzo ważna informacja dla mieszkańców Zamysłowa.
Z tą informacją powinien się zapoznać każdy mieszkanie dzielnicy.
Na stronie Urzędu pojawiło się obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Link do informacji : http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=29883

R E K L A M A
stat4u