Informacje odnośnie wycieczki do Wrocławskiego …

Informacje odnośnie wycieczki do Wrocławskiego ZOO:
Wyjazd 4.06.2016 o godz. 8:00 (parking przy ul. Plebiscytowej)