Nasze banery zostały uszkodzone

Nasze banery zostały uszkodzone!
Serdecznie pozdrawiamy osobę, która świadomie zerwała i zniszczyła nasze banery informacyjne. Banery zostały zerwane w kilku miejscach: ul. Franciszkańska przy wjeździe od Niedobczyckiej, obok Kościoła, na ogrodzeniu przedszkola, przy wjeździe na ulicę Środkową i Gołębią. Ponieważ część z obiektów na których znajdowały się banery jest monitorowana całodobowo,będziemy prosić właścicieli posesji o sprawdzenie i udostępnienie nagrań, aby zgłosić sprawę odpowiednim organom.
Jako rada dzielnicy chcielibyśmy poznać powód dewastacji.