W dniach 4-25 listopada w Urzędzie Miasta będzie …

W dniach 4-25 listopada w Urzędzie Miasta będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla naszego obrębu. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu może w tym okresie zgłaszać uwagi dot. tychże danych. Więcej informacji oraz pełne pismo Prezydenta Rybnika na naszej stronie.