Zawiadomienie o modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Prezydent Miasta Rybnika informuje, że w Urzędzie Miasta w pok. 355 w dniach 4-25 listopada 2016 będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla naszego obrębu (tj. Zamysłowa), mającej na celu aktualizację oraz uzupełnienie bazy danych EGiB o dane ewidencyjne.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu może w w/w okresie zgłaszać uwagi do tych danych.

Więcej szczegółów oraz informacji można znaleźć klikając skan poniższego pisma.

Załącznik nr 1
Kliknij aby powiększyć