Read more

Zawiadomienie o modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Prezydent Miasta Rybnika informuje, że w Urzędzie Miasta w pok. 355 w dniach 4-25 listopada 2016 będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla naszego obrębu (tj. Zamysłowa), mającej na celu aktualizację oraz uzupełnienie bazy danych EGiB o dane ewidencyjne. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie […]

Read more

Notatka ze spotkania mieszkańców w sprawie planowanej przebudowy ul. Jarzynowej

            Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zamysłów – Danuta Hanak – powitał zebranych – lista obecności w załączniku. Danuta Hanak odczytała notatkę ze spotkania mieszkańców w UM Rybnik, które odbyło się 29 października 2015 r. i zapytała czy ktoś chce się w te sprawie wypowiedzieć. Mieszkańcy poinformowali, że nie przygotowali jeszcze odpowiedzi, wstrzymując się do dzisiejszego zebrania, […]

Read more

Zaproszenie na ponowne konsultacje mieszkańców ul. Jarzynowej

W dniu 29 października 2015 r. w budynku UM Rybnika odbyło się spotkanie mieszkańców ul.Jarzynowej z przedstawicielami urzędu miasta w temacie wydzielenia z nieruchomości osób fizycznych gruntów pod drogę publiczną tj. ul. Jarzynowa. W związku brakiem porozumienia temat odroczono do dnia 29 listopada br. W związku z tym Rada Dzielnicy Zmysłów zaprasza mieszkańców ul. Jarzynowej […]

Read more

Śp. Alfred Dyrbuś + 25.10.2015

Z głebokim żalem pragniemy zakomunikować, że dniu 25.10.2015 przeżywszy 85 lat zmarł pan Alfred Dyrbuś – Zamysłowianin z dziada pradziada. Pan Dyrbuś jako pierwszy w roku 1996 napisał i wydał „Kronikę Zamysłowa”  pan Dyrbuś spisał również wiele legend i podań z okolic Rybnika. Pan Dyrbuś był również malarzem amatorem,malował głównie pejzarze przyrodnicze. Jego prace można bylo […]

Read more

Zaproszenie na spotkanie ws. ul. Jarzynowej

W związku z wszczętym z urzędu postępowaniem podziałowym mającym na celu wydzielenie z nieruchomości osób fizycznych gruntów pod drogę publiczną tj., ul.Jarzynową, Prezydent Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie, na którym planuje się omówić regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Jarzynowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu zainicjowanym przez mieszkańców zostaną przedstawione wstępne projekty […]

Read more

Festyn Zamysłowski – podsumowanie

Szanowni Państwo za nami pierwsza impreza dla mieszkańców dzielnicy Zamysłów,  dziękujemy za poświęcony czas i tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu. Gratulujemy laureatom konkursów, którzy ciężko pracowali w finałach na swój wynik. Podziękowania należą się też sponsorom, którzy przekazali środki finansowe oraz nagrody rzeczowe na loterię. Oczywiście to nie koniec naszej pracy, acz dopiero początek […]

R E K L A M A
stat4u