Read more

Notatka ze spotkania mieszkańców w sprawie planowanej przebudowy ul. Jarzynowej

            Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zamysłów – Danuta Hanak – powitał zebranych – lista obecności w załączniku. Danuta Hanak odczytała notatkę ze spotkania mieszkańców w UM Rybnik, które odbyło się 29 października 2015 r. i zapytała czy ktoś chce się w te sprawie wypowiedzieć. Mieszkańcy poinformowali, że nie przygotowali jeszcze odpowiedzi, wstrzymując się do dzisiejszego zebrania, […]

R E K L A M A
stat4u