Read more

Obwieszczenie z dn. 23.01.2014

OBWIESZCZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 08.08.2013

OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śrudmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 06.12.2012

OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śródmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 05.06.2012

OBWIESZCZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar Śrudmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości. Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 19.04.2012

OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegodla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 (teren przy targowisku miejskim) Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 24.02.2012

OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf) Załącznik 1: Mapa do pobrania TUTAJ (w formacie .png/.zip ~8,5MB)

R E K L A M A
stat4u