Read more

Informacja nt. projektu MPZP

Informuje się, że zostało przygotowane obwieszczenie i ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika, w których zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Całe pismo do pobrania w załączniku: –  Pismo z dn. 29.02.2014r (PDF)

Read more

Obwieszczenie z dn. 08.08.2013

OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śrudmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Zarządzenie z dn. 28.05.2013

ZARZĄDZENIE nr 272/2013 w sprawie: regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Zarządzenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf) Załączniki: – Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika – Formularz zgłaszania projektów  – Harmonogram prac 

Read more

Obwieszczenie z dn. 06.12.2012

OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śródmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Obwieszczenie z dn. 05.06.2012

OBWIESZCZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar Śrudmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości. Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

R E K L A M A
stat4u