Read more

Z głebokim żalem pragniemy zakomunikować, że w …

Z głebokim żalem pragniemy zakomunikować, że w dniu 25.10.2015 przeżywszy 85 lat zmarł pan Alfred Dyrbuś- Zamysłowianin z dziada pradziada. Pan Dyrbuś jako pierwszy w roku 1996 napisał i wydał "Kronikę Zamysłowa", spisał również wiele legend i podań z okolic Rybnika. Był również malarzem amatorem,malował głównie pejzarze przyrodnicze, jego prace można bylo zobaczyć w Bibliotece Miejskiej w Rybniku, jak również sam eksponowała je w roku 2008 na wystawie którą sam stworzył pod swoimi "ukochanymi brzozami". Pan Dyrbuś bardzo mocno starał się również kultywować gwarę śląską kilkakrotnie biorąc udział w konkursach na temat gwary Śląskiej. Msza pogrzebowa za śp. Alfreda Dyrbusia zostanie odprawiona w dniu 28.10.2015 o godzinie 10:00 w kościele N.M.P w Rybniku- Zamysłowie . Cześć jego pamięci !

Read more

Zaproszenie na spotkanie ws. ul. Jarzynowej

W związku z wszczętym z urzędu postępowaniem podziałowym mającym na celu wydzielenie z nieruchomości osób fizycznych gruntów pod drogę publiczną tj., ul.Jarzynową, Prezydent Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie, na którym planuje się omówić regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Jarzynowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu zainicjowanym przez mieszkańców zostaną przedstawione wstępne projekty […]

Read more

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo ! W 1999 roku zostałem radnym dzielnicy Zamysłów, a od 2006 jestem rybnickim radnym. Przez cały ten czas staram się działać na rzecz mieszkańców dzielnicy i miasta. Nie jestem zawodowym politykiem, nigdy nim też nie byłem. Praca w samorządzie to dla mnie wielka przyjemność. W niedzielnych wyborach kandyduję do Senatu, dlatego proszę o Wasz głos, głos który oddajecie na swojego sąsiada a nie rasowego polityka, głos na człowieka na którego zawsze możecie liczyć. Zapraszam serdecznie na niedzielne wybory do SP nr 6 ul. Wodzisławska 123

Read more

W odpowiedzi na Wasze prośby przygotowaliśmy …

W odpowiedzi na Wasze prośby przygotowaliśmy kolejne zestawienie uwag do Urzędu Miasta. 1. Poprosiliśmy o podcięcie drzew na ul. Jankowickiej 2. Korektę krawęźnika przy ul. Jankowickiej 82 3. Oczyszczenie terenu w okolicach wiaduktu kolejowego przy ul. Obwiedniej 4. Podcięcie lub wycięcie starego dębu rosnącego na ul. Nacyńskiej (nr 13) 5. Stworzenie przejścia dla pieszych łączącego chodnik na ul. Niedobczyckiej z ul. Pod lasem. Dodać należy. żę chodnik na ul. Jankowickiej zostanie ujęty w projecie budżetu na 2016 rok Oczywiście prosimy o kolejne uwagi, które systematycznie będziemy przekazywać dalej i wspólnie próbować realizować

Read more

W ostatnim czasie trochę się dzieję na …

W ostatnim czasie trochę się dzieję na Zamysłowie. Na podstawie uzyskanych od Was we wrześniu informacji poprosiliśmy o wykonanie kilku robót Naprawa oraz usunięcie trawy z chodników w kilku miejscach. Poprawę stanu dróg szutrowych Przekładkę ulicy Polnej (tutaj podziękowania szczególnie dla Pana Franciszka Kurpanika) Długo oczekiwany remont ulicy Witosa Przycięcie drzew. Wszystkie prace zostały już wykonane, lub jest w trakcie. Należy tutaj podziękować włodarzom naszego miasta za szybką reakcję ! Dziękujemy ! ;-)

R E K L A M A
unikwplk stat4u