Read more

Festyn Rodzinny – podziękowania

Ostatni w tej kadencji Rady Festyn Rodzinny już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten festyn zorganizować.W szczególności pragnę podziękować Ewie Cicheckiej, Krzysztofowi Morawcowi, Stefanowi Zydkowi, oraz Bernardowi Kufiecie. Dziękujemy sopnsorom, którzy ufundowali nagrody na loterię

Read more

Ogłoszenie konkursu „O ŁADNIEJSZY RYBNIK”

Oceniane będą następujące kategorie: I Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych. II Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp. III Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej. IV Najlepiej zadbana dzielnica miasta-przedmiotem zgłoszenia może być obszar dzielnicy zabudowany co najmniej 10 budynkami mieszkalnymi i obejmujący również tereny należące do […]

Read more

Poradnik „Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej”

Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika przekazuje po 1 egzemplarzu poradnika pt.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej” wydanego w 2014 r. przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, do zapoznania się i wykorzystania. Zainteresowanych czasopismem w celu przeglądnięcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Ireneuszem Jajko (602 363 312) Pismo z dn 09.04.2014 […]

Read more

Budżet Obywatelski

Po raz drugi mieszkańcy Rybnika będą mogli zdecydować o realizacji części budżetu miasta na pomysły i projekty obywatelskie. Do dyspozycji mieszkańsów naszej dzielnicy jest kwota 70 000zł. Rada Dzielnicy Zamysłów zachęca wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do składania propozycji projektów do 15 maja do Ewy Cicheckiej (515 489 146) lub Stefana Zydek (607 709 418). Szczegóły w załączniku.  

Read more

Zebranie sprawozdawcze 2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na coroczne zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Zamysłów.Zebranie odbędzie się 17 marca o godz. 18:00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 (dawna SP 6). Na zebraniu zostenie podsumowana praca Rady Dzielnicy a także zostaną przedstawione zestawienie finansów oraz sprawozdania z prac poszczególnych komisji. Serdecznie zachęcamy do licznego przybycia.

Read more

Obwieszczenie z dn. 23.01.2014

OBWIESZCZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Obwieszczenie do pobrania TUTAJ (w formacie .pdf)

Read more

Informacja nt. projektu MPZP

Informuje się, że zostało przygotowane obwieszczenie i ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika, w których zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Całe pismo do pobrania w załączniku: –  Pismo z dn. 29.02.2014r (PDF)

Read more

Zaproszenie na KULIG 2014

Zarząd i Rada Dzielnicy Zamysłów informuje, że organizuje w dniu 01.02.2014r. wycieczkę połączoną z kuligiem. Całkowity koszt imprezy 45,00 zł/osoby (przejazd autokarem, kulig, ciepły posiłek). Autokar posiada 50 miejsc. Zapisy i wpłaty przyjmuje do dnia 29.01.2014r. kol. Wojtek Zydek ul. Wodzisławska 112.

R E K L A M A
unikwplk stat4u