Komisja infrastruktury

Przewodniczący komisji Konrad Morawiec
Członek komisji Michał Zydek
Członek komisji Przemysław Dorczak

Komisja społeczno – kulturalna

Przewodniczący komisji Izabela Pustołka
Członek komisji Mariola Sobczuk
Członek komisji Marcin Bierza

Komisja ds. informacji

Przewodniczący komisji Michał Wojaczek
Członek komisji Krystian Salamon

 

R E K L A M A
stat4u